תיקון ושיקום רצפות בטון

מדה צמנטית, מתפלסת, חד רכיבית 10-2 מ"מ
מדה מתפלסת דקורטיבית, מוכנה לשימוש
מדה מתפלסת דקורטיבית, מוכנה לשימוש
מדה תעשייתית חזקה לשימושי פנים וחוץ, עובי 4-25 מ”מ
מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, חד רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני 5-30 מ”מ
מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, חד רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני, 5-25 מ"מ
מדה מתפלסת, צמנטית, חד רכיבית לשימוש פנימי 6-30 מ”מ
מדה מתפלסת צמנטית
ציפוי מתפלס דקורטיבי לרצפות, דו רכיבי, על בסיס צמנט פולימרי
ציפוי מתפלס תעשייתי לרצפות, דו רכיבי, על בסיס צמנט פולימרי
בדיקה בדיקה