מערכות איטום

חומר איטום צמנטי חד רכיבי גמיש ועוצמתי, לאיטום והדבקה
תערובת צמנטית מהירת התקשות לאיטום ועצירת פריצות מים
תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום
חומר איטום חד רכיבי קריסטלי למריחה
חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי
תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום
תערובת צמנטית גמישה לאיטום מערכות בטונים
חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי