מערכות איטום

דבק אריחים צמנטי עוצמתי משולב ממברנת אטימה גמישה
תערובת צמנטית מהירת התקשות לאיטום ועצירת פריצות מים
תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום
חומר איטום חד רכיבי קריסטלי למריחה
חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי
תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום
תערובת צמנטית גמישה לאיטום מערכות בטונים
חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי