מערכות איטום

יריעה ביטומנית נדבקת מעצמה לאיטום גגות ואלמנטים
ממברנת אטימה גמישה לשימוש הן בהצמדה לתשתית והן כיריעות הפרדה מהתשתית.
יריעה ביטומנית נדבקת מעצמה בציפוי HDPE