מערכות איטום

ממברנת אטימה גמישה לשימוש הן בהצמדה לתשתית והן כיריעות הפרדה מהתשתית.
יריעה ביטומנית נדבקת מעצמה בציפוי HDPE
bxhui