צבעים וציפויים

תערובת אפוקסית מוכנה, תלת רכיבית, ליציקת סקריד אפוקסי וביצוע רולקות
יסוד אפוקסי דו רכיבי, דליל במיוחד
יסוד (פריימר) אפוקסי דו רכיבי, על בסיס מים
פריימר אפוקסי נטול סולבנטים, דו רכיבי, בעל צמיגות נמוכה
אימפרגנציה ופריימר אפוקסי חודר תשתית
צבע וציפוי אפוקסי דו רכיבי, שקוף
מדלל לאפוקסי ופוליאוריטן
שפכטל אפוקסי דו רכיבי חלק לשיקום רצפות בטון ותיקוני סדקים לפני ביצוע ציפויים