צבעים וציפויים

צבע וציפוי עליון מבריק על בסיס פוליאוריטן צמנט תלת רכיבי
צבע וציפוי עליון על בסיס פוליאוריטן צמנט תלת רכיבי
פוליאוריטן צמנט מבריק לשימושים כלליים בתעשייה 1.5-3.0 מ"מ
פוליאוריטן צמנט תלת רכיבי מתפלס בגמר מבריק לציפוי רצפות 3-6 מ"מ
פוליאוריטן צמנט לשימושים כלליים בתעשייה 2-4 מ"מ
פוליאוריטן צמנט תלת רכיבי מתפלס לציפוי רצפות בתעשייה 3-6 מ"מ משולב התנגדות להחלקה
פוליאוריטן צמנט תלת רכיבי מתפלס לציפוי רצפות בתעשייה 3-6 מ"מ
פוליאוריטן - צמנט לציפוי רצפות לעומסים גבוהים במיוחד 6-9 מ"מ