ריצוף, חיפוי ומילוי מישקים

דבק גמיש, קל למריחה, חד רכיבי ונטול סולבנטים להדבקה מלאה של רצפות עץ
שכבת יסוד משולבת אגרגט כהכנת תשתית להדבקה
צמנט PCC ייחודי, דו רכיבי ויישור והחלקת קירות לפני ביצוע ציפויים