תיקון ושיקום רצפות בטון

מדה מתפלסת בייבוש מהיר כתשתית הכנה לחיפויי רצפה, בעובי של 15-100 מ"מ
סקריד צמנטי מתפלס, מהיר ייבוש, משוריין בסיבים, לציפוי דקורטיבי של רצפות, לשימוש פנימי
מדה מתפלסת צמנטית מועשרת בפולימרים לפילוס בעובי 3-40 מ"מ מטיפוס C25-F6
מדה צמנטית מתפלסת, מועשרת בפולימרים לפילוס בעובי 2-10 מ"מ
מדה מתפלסת פולימרית, לשימושי פנים בעובי 4-40 מ"מ
פריימר מיוחד לפני יישום מדות מתפלסות
יסוד אקרילי עשיר פולימרים לתשתיות סופגות לפני ביצוע מדה מתפלסת
מדה מתפלסת דקורטיבית, מוכנה לשימוש
מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, חד רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני 5-30 מ”מ
מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, חד רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני, 5-25 מ"מ
מדה מתפלסת, צמנטית, חד רכיבית לשימוש פנימי 6-30 מ”מ
מדה מתפלסת צמנטית בעלת טווח עובי גדול - לפילוס תשתיות בטון ומצעים שאינם תעשייתיים.
ציפוי מתפלס דקורטיבי לרצפות, דו רכיבי, על בסיס צמנט פולימרי
ציפוי מתפלס תעשייתי לרצפות, דו רכיבי, על בסיס צמנט פולימרי
בדיקה בדיקה