תיקון ושיקום רצפות בטון

סקריד צמנטי לפילוס ותיקון רצפות בטון, בחוזקים גבוהים, מהיר ייבוש
שכבת יסוד אפוקסית דו רכיבית לסיקה סקריד הארדטופ 60/70, עמידה ללחות ומבוססת על שילוב של שרפים אפוקסיים ומלאנים.
סקריד צמנטי לפילוס ותיקון רצפות בטון, בחוזקים גבוהים, מהיר ייבוש
תערובת צמנטית ייחודית להכנת SCREED תעשייתי ובטון שיפועים מהיר ייבוש