תיקון ושיקום רצפות בטון

סקריד לשיקום, תיקון ופילוס רצפות תעשייתיות. מהיר התקשות, לחוזקים גבוהים, קל לפילוס.
סקריד צמנטי לפילוס ותיקון רצפות בטון, בחוזקים גבוהים, מהיר ייבוש
שכבת יסוד אפוקסית דו רכיבית לסיקה סקריד הארדטופ 60/70, עמידה ללחות ומבוססת על שילוב של שרפים אפוקסיים ומלאנים.
סקריד צמנטי לפילוס ותיקון רצפות בטון, בחוזקים גבוהים, מהיר ייבוש
תערובת צמנטית ייחודית להכנת SCREED תעשייתי ובטון שיפועים מהיר ייבוש