תיקון ושיקום רצפות בטון

תערובת שחיקה מינראלית על בסיס צמנט לפיזור והקשחת רצפות בטון
תערובת סינתטית מוכנה לשימוש לפיזור והחדרה לבטון בזמן יציקת הבטון
תערובת מטאלית מוכנה לשימוש לפיזור והחדרה לבטון בזמן יציקת הבטון
אימפרגנציה ופריימר אפוקסי חודר תשתית