מוספים לבטון ולטיח

חומר אשפרה לבטון
מוסף מיוחד של חברת סיקה שוויצריה, המקנה עבידות גבוהה לטיח או לתערובת בטון
אמולסיה אקרילטית מיוחדת למגוון שימושים
תוסף על בסיס אקרילי ליצירת טיח וטיט לעבודות חוץ