חיזוק ושיקום מבנים

סיקה איקומנט 520

צמנט PCC ייחודי, דו רכיבי ויישור והחלקת קירות לפני ביצוע ציפויים

שימושים:
  • יישור והחלקת קירות במאגרי מים ובריכות
  • רגולציה של תשתיות בטון לפני ביצוע ציפויים
  • PORE FILLER ייחודי למערכות בטון
  • איחוד והחלקת תשתיות לפני צביעה במערכות הגנה על בטונים
יתרונות:
  • כלכלי
  • מוגמש
  • חוזקים גבוהים ללחיצה וכפיפה
  • הידבקות מעולה לתשתיות צמנטיות

אריזה

ערכות, דו רכיבי במשקל 25 ק"ג A+B

גוונים

אפור בלבד