מערכות איטום

סיקה לסטיק פריימר 01

יסוד פולימרי לתשתיות סופגות ובלוק גבס לפני יישום מערכות איטום

תכונות:
  • כפריימר לתשתיות סופגות
  • כשכבת יסוד לבלוקי גבס בחדרים רטובים לפני יישום שכבות איטום כגון: סיקה טופ סיל 107 / סיקה סיל 105 וסיקה לסטיק 850W
  • כשכבה מגשרת להדבקת אריחים ישירות ע"ג בלוקי גבס עם דבק אריחים סיקה סרם 235
תכונות:
  • הידבקות גבוה לתשתיות שונות
  • אטום למעבר נוזלים אך ומאפשר נשימת התשתית
  • חדירה גבוהה לתשתיות סופגות
  • זמני המתנה קצרים בין שכבות

אריזה

פחי מתכת, 10 ליטר

גוונים

לבן מט