צבעים וציפויים

סיקפלור 161

יסוד אפוקסי דו רכיבי, 100% מוצקים לכלל מערכות סיקפלור

תכונות:
 • כשכבת יסוד בחניוני רכב
 • כשכבת יסוד לרצפה וקירות
 • מתאים למתחת לכל מערכות סיקפלור
 • אישור מגע עם מזון
 • עמידות כימית טובה
 • רב עובי ומתאים לשילוב מערכות אגרגטים
 • מתאים כיסוד לחדרים נקיים
תכונות:
 • עמידות כימית ומכאנית גבוהה
 • יישום קל ופשוט
 • כלכליות טובה
 • זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות
 • מתאים למערכת מתפלסת עד 3 מ”מ בתוספת מלאנים
 • הערה: קיים בדגם LP ארוך או בדגם FC קצר

אריזה

ערכות A+B, 20 ק”ג
לאנים:
מלאן למערכות פילוס עד 3 מ”מ: 1 Sika Filler או סיקדור 504
מלאן לפיזור כנגד החלקה: סיקדור 501 או סיקדור 509
בהתאם לדרישות הפרוייקט

גוונים

שקוף / דבש בלבד