סיקפלור 390

סיקפלור 390

אפוקסי גמיש, עמיד כימי, מתפלס לציפוי רצפה

שימושים
 • מערכת ציפוי רב עובי למפעלי תרופות
 • חדרים נקיים
 • מפעלים ותעשייה בינונית עד כבדה
 • ציפוי לתשתיות בטון בעייתיות או מועדות לסדיקה
 • כממברנת איטום וגישור סדקים תחת מערכות אפוקסי שונות
 • מעבדות ובתי חולים
תכונות
 • גישור סדקים נימיים מתאפשר באמצעות שימוש באפוקסי מוגמש
 • אסתטיות גבוהה מאד
 • מבריק לאורך שנים ושומר על הברק
 • עמידות כימית גבוהה
 • עמידות גבוהה לשחיקה
 • מתאים לשימוש כממברנה גמישה מתחת לציפויי אפוקסי אחרים
אריזה

פחי מתכת, דו רכיבי, 25 ק"ג בערכה
מלאנים:
פיזור סיקדור 501 או סיקדור 509 לפי הצורך

גוונים

ע"פ דרישה - לפי כרטיס RAL

יצירת קשר

  דילוג לתוכן