צבעים וציפויים

פרמקור 3326EG-H

ציפוי אפוקסי, עמיד כימיקלים לפלדה ולבטון

שימושים:
 • הגנה מפני קורוזיה של פלדה ובטון החשופים לכימיקלים
 • לציפוי פנימי של צנרת ביוב , מובילים, כלי אשפה ומתקני טיפול במים
 • לציפוי מאגרי מים מתוקים ומלוחים, מי ביוב , מגדלי קירור ומפעלי גז.
 • כציפוי פנימי וחיצוני בתעשיית הכימיקלים ואלמנטים החשופים לכימיקלים.
 • לציפוי מיכלי בטון ומאצרות לעמידות בפני שמנים, דלקים וסולר
תכונות:
 • עמידות כימית גבוה למים, בעלי PH חומצי או בסיסי, מי שפכים, מגוון רחב של כימיקלים ובייחוד לחומצות אורגניות
 • עמידות גבוה בדיפוזיה
 • עמיד לממסים אורגניים (בכפוף לטבלת עמידות)
 • הידבקות מצוינת לתשתיות מינרליות ופלדה
 • ניתן לביצוע כמערכת גישור סדקים עד 3 מ"מ (בתוספת רשת סיקה בטונול)
 • התאמה מלאה לציפוי פנימי של דיג'סטורים במכוני טיהור שפכים

אריזה

ערכות, 16 ק"ג, חלקים A+B

גוונים

אפור 7032 RAL וירוק 601 DB ניתן להשיג גוונים מיוחדים ע"פ דרישה