Sika FireJoint 2100

Sika FireJoint 2100

מחסום אש לתפר התפשטות ססמי

מחסום אש למשך 2-4 שעות. המחסום מורכב מלוחית עיגון לתשתית ופרופיל חסימה קרמי מיוחד. התפר מקובע לתשתית באמצעות עוגנים ונשאר במקומו גם לאחר התזה על המחסום עם צינור כיבוי אש בלחץ גבוה. לשימוש כמחסום אש בלבד או כמערכת משלימה לסדרת תפרי ההתפשטות של חברת סיקה.
תפרים ברוחב 25 מ"מ ועד 450 מ"מ
מאפשר תנועה ססמית רבה במקביל לתפר. עטוף ברדיד נירוסטה להגנה יעילה.

שימושים
  • מתוכנן להתקנה מתחת לריצפות בהן מותקנים תפרי התפשטות ועבודה של חברת סיקה מסדרת SIKA JOINT.
  • נבדק בתנאים מחמירים לקבלת 2 שעות עמידות לאש ישירה. לפי תקן UL2079.
  • תנועה מחזורית של התפר נבדק לפי ASTM E-1399.
  • תוכנן הנדסית לתנועה מינימלית של עד 50 +- מ״מ מרוחב התפר.
  • למידע נוסף על אופן יישום המוצר יש לעיין במדריך ההתקנה.
יתרונות
  • חוסך את הצורך באלסטומר אטימה או כל מילוי נוסף
  • האלמנט עטוף כולו ברדיד פלדה
  • מתוכנן להרכבה קלה באתר
אריזה

מוטות של 3 מ"א

גוונים

אלומיניום.

יצירת קשר

    דילוג לתוכן