בניה פרטית שלד

חומר אשפרה לבטון
תוסף אטימה לטיח אוטם ולבטון אטום
מוסף אטימה לבטונים
תוסף על בסיס אקרילי לשיפור עבידות, התלכדות, הדבקה ואיכות התערובת
תוסף על בסיס אקרילי ליצירת טיח וטיט לעבודות חוץ
תוסף רב עוצמה על בסיס אקרילי ליצירת תערובות צמנטיות פולימריות בחוזק גבוה
שמן תבניות אנטי קורוזיבי